Infrastruktura i transport

Zapewniamy kompleksowy pakiet usług prawnych dla generalnych wykonawców, podwykonawców oraz dostawców.

Zajmujemy się kwestiami związanymi z realizacją projektów infrastrukturalnych w zakresie budowy dróg, autostrad, linii kolejowych, obiektów użyteczności publicznej, budynków biurowych oraz różnorodnych obiektów przemysłowych.

Gwarantujemy najwyższy standard obsługi prawnej w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego,począwszy od przygotowania projektu umowy, wsparcia w procesie negocjacji, wsparcia przy realizacji umowy,aż do finalizacji i rozliczenia transakcji.

 

Ponadto reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych i polubownych związanych z realizacją kontraktów.

Zakres doradztwa

  • przygotowywanie i negocjowanie umów z  dostawcami materiałów i usług oraz na generalne wykonawstwo, podwykonawstwo;
  • wspieranie zamawiających i oferentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
  • przygotowywanie dokumentacji kontraktowej, prowadzenie korespondencji z zamawiającym oraz inżynierem kontraktu, w tym zgłaszanie roszczeń wynikających z kontraktów FIDIC;
  • reprezentacja klientów przed sądami,komisjami w sporach i postępowaniach mediacyjnych związanych z realizacją kontraktów;
  • doradztwo prawne względem prowadzenia bieżącej działalności.

Projekty

Doradztwo na rzecz konsorcjum generalnych wykonawców w związku z realizacją budowy odcinka autostrady A4

Doradztwo na rzecz konsorcjum generalnych wykonawców w związku z realizacją budowy odcinka autostrady A4. Zakres prac obejmował doradztwo w zakresie procedur FIDIC, w tym zgłaszanie przez wykonawców roszczeń do GDDKiA jako zamawiającego oraz przygotowywanie i negocjowanie umów z podwykonawcami.

Zespół

Arkadiusz Grabalski

wspólnik, radca prawny

Arkadiusz Grabalski

Katarzyna Nowicka

wspólnik, adwokat

Katarzyna Nowicka

Justyna Fedyszyn

wspólnik, radca prawny

Justyna Fedyszyn

Agnieszka Skowron

wspólnik, radca prawny

Agnieszka Skowron

Masz pytania?
Chętnie odpowiemy

ul. Jasna 14/16A
00-041 Warszawa

LI: www.linkedin.com/company/gkwlegal/

T: +48 22 657 20 00
F: +48 22 657 22 00

E: kancelaria@gkwlegal.pl

zobacz na mapie