Agnieszka Skowron

wspólnik, radca prawny

Kompetencje / Portfolio

Kompetencje

Praktyka:

  • projekty inwestycyjne w branży budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego;
  • procesy reorganizacji i restrukturyzacji w zakresie prawa pracy;
  • spory sądowe z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy;
  • bieżąca obsługa korporacyjna.

Edukacja:

  • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji (2006)

Uprawnienia:

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (2011)

Portfolio

Doradztwo na rzecz MZA przy transakcji przejęcia aktywów i praw dotyczących działalności taksówkowej MPT przez iTaxi sp. z o.o.

Doradztwo na rzecz MZA przy transakcji sprzedaży aktywów i praw MPT na rzecz iTaxi.pl sp. z o.o. Przygotowanie umowy sprzedaży oraz doradztwo w procesie uzgadniania warunków transakcji, w tym przy przygotowaniu konkursu na najkorzystniejszą ofertę.

Doradztwo w procesie zbycia akcji Centrum Finansowego Banku Polskiej Spółdzielczości SA

Doradztwo na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości SA w procesie zbycia 100% akcji spółki Centrum Finansowego Banku Polskiej Spółdzielczości SA na rzecz funduszy zarządzanych przez Altus (usługi finansowe).

Doradztwo na rzecz Agram S.A. w procesie zbycia akcji

Doradztwo na rzecz Agram S.A. w procesie sprzedaży 100% akcji Spółki na rzecz Crop“s N.V. belgijskiego producenta mrożonych owoców, warzyw i dań gotowych.
Pokaż wszystkie

Nabycie udziałów R2G Polska sp. z o.o. przez fundusz private equity 21 Concordia

Doradztwo na rzecz funduszu private equity 21 Concordia w związku z nabyciem znaczącego pakietu udziałów R2G Polska sp. z o.o. Wartość transakcji: kilkadziesiąt milionów PLN. Transakcja obejmowała audyt prawny spółki, negocjacje warunków transakcji oraz postępowanie antymonopolowe.

Nabycie udziałów Wójcik Fashion sp. z o.o. przez fundusz private equity 21 Concordia

Doradztwo na rzecz funduszu private equity 21 Concordia w związku z nabyciem większościowego pakietu udziałów Wójcik Fashion sp. z o.o. (branża odzieżowa). Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, wsparcie przy restrukturyzacji spółek z grupy Wójcik Fashion, audyt prawny spółek z grupy Wójcik Fashion, negocjacje warunków transakcji, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz postępowanie antymonopolowe.

Nabycie przez grupę Polmlek udziałów Agros-Nova Soki sp. z o.o.

Doradztwo na rzecz Grupy Polmlek w związku z nabyciem udziałów spółki Agros-Nova Soki sp. z o.o. od funduszu private equity IK Investment Partners (wartość transakcji — kilkadziesiąt mln PLN). Transakcja obejmowała audyt prawny spółki, negocjacje warunków transakcji oraz postępowanie antymonopolowe.

Doradztwo na rzecz dewelopera w związku z inwestycją budowlaną

Doradztwo na rzecz dewelopera w związku z inwestycją budowlaną. Zakres prac obejmował wsparcie w postępowaniach sądowych wszczętych przeciwko deweloperowi w celu zablokowania inwestycji.

Doradztwo na rzecz konsorcjum generalnych wykonawców w związku z realizacją budowy odcinka autostrady A4

Doradztwo na rzecz konsorcjum generalnych wykonawców w związku z realizacją budowy odcinka autostrady A4. Zakres prac obejmował doradztwo w zakresie procedur FIDIC, w tym zgłaszanie przez wykonawców roszczeń do GDDKiA jako zamawiającego oraz przygotowywanie i negocjowanie umów z podwykonawcami.

Wsparcie dewelopera w procesie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

Wsparcie działalności spółki z branży deweloperskiej w procesie pozyskania zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności.

Reprezentacja spółki z branży komunikacyjnej w procesie nabycia infrastruktury paliwowej

Reprezentowanie Klienta w procesie negocjowania nabycia stacji LNG.

Przygotowanie umowy o roboty budowlane

Opracowanie umowy o roboty budowlane o wartości powyżej 50 milionów złotych oraz wsparcie Klienta w procesie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, w tym w ramach postępowania przed KIO.

Negocjowanie umów najmu powierzchni komercyjnych oraz wsparcie wynajmującego w procesie wykonywania umów najmu

Bieżące wsparcie europejskiego funduszu nieruchomościowego w procesie negocjowania umów najmu lokali użytkowych w budynkach komercyjnych oraz w procesie wykonywania umów najmu, w tym co do roszczeń najemców wobec wynajmującego.

Negocjowanie zmian do umowy najmu powierzchni użytkowej w związku z planowanymi robotami budowlanymi w budynku

Reprezentowanie właściciela jednego z warszawskich hoteli w procesie negocjowania zmian do umowy znaczącej najmu powierzchni użytkowej w budynku.

Wsparcie spółki z branży spożywczej we współpracy z agencjami pracy tymczasowej

Przygotowanie i negocjowanie umów z agencjami pracy tymczasowej, wsparcie w procesie opracowania wzoru umowy i relacji Klienta Kancelarii z agencją pracy tymczasowej. Udział w procesie pozyskiwania personelu oraz bieżących problemach prawnych związanych z zatrudnieniem.

Doradztwo na rzecz byłych akcjonariuszy Agram S.A.

Doradztwo na rzecz byłych akcjonariuszy w procesie związanym z roszczeniem zgłoszonym przez kupującego z umowy sprzedaży akcji.

Reprezentowanie sprzedającego w procesie zbycia terminala gazowego

Reprezentowanie Klienta w procesie negocjowania warunków umowy sprzedaży terminala do przeładunku gazu na rzecz wiodącej spółki z branży paliwowej.

Doradztwo na rzecz ubezpieczyciela transakcji nabywania udziałów lub akcji

Doradztwo na rzecz brytyjskiego ubezpieczyciela w procesie ubezpieczenia transakcji nabycia akcji lub udziałów oraz nieruchomości. W ramach procesu prowadzona była weryfikacja wyników badania prawnego prowadzonego przez nabywcę aktywów oraz wskazywane były potencjalne ryzyka prawne związane z transakcją.