Spory z zakresu prawa pracy

Prawnicy z kancelarii Grabalski, Kempiński i Wspólnicy odznaczają się szerokim doświadczeniem w reprezentacji swoich Klientów w różnorodnych sporach z zakresu prawa pracy. Członkowie naszego zespołu wyróżniali się w sprawach wiążących się z zakończeniem stosunku pracy, przejawami mobbingu czy dyskryminowaniem pracowników.

Ponadto posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z naruszeniem warunków umów o zakazie konkurencji przez pracowników oraz kadrę managerską.

Zakres doradztwa

  • reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym;
  • postępowania przed kolegium arbitrażu społecznego;
  • negocjacje, ugody, mediacje.

Projekty

Wygrana Kancelarii przed Sądem Najwyższym

Wygrana Kancelarii przed Sądem Najwyższym w sprawie dotyczącej obowiązków pracowników poddawania się profilaktycznym badaniom na trzeźwość (II PK 199/17). Wyrok Sądu Najwyższego ma istotne znaczenie praktyczne. Dotychczas w orzecznictwie przeważało stanowisko, zgodnie z którym pracownik nie mógł zostać ukarany przez pracodawcę za samą odmowę poddania się badaniu trzeźwości, chyba że zachodziło uzasadnione podejrzenie co do stanu trzeźwości.

Reprezentowanie klienta w sprawie dotyczącej dyskryminacji

Reprezentowanie Klienta w sprawie dotyczącej dyskryminacji pracowników z uwagi na datę nawiązania stosunku pracy. Sprawa zakończyła się wygarną przed Sądem Najwyższym (II PK 16/15). Uwzględniając skargę kasacyjną Kancelarii Sąd Najwyższy uznał, że data podjęcia zatrudnienia pracownika w Spółce, nie może zostać uznana za podstawę różnicowania pracowników, gdyż nie odnosi się do właściwości osobistych powoda, ani do zakazanego kryterium różnicowania ze względu na zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy).

Zespół

Katarzyna Nowicka

wspólnik, adwokat

Katarzyna Nowicka

Agnieszka Skowron

wspólnik, radca prawny

Agnieszka Skowron

Małgorzata Mieleszko

radca prawny

Małgorzata Mieleszko

Masz pytania?
Chętnie odpowiemy

ul. Jasna 14/16A
00-041 Warszawa

LI: www.linkedin.com/company/gkwlegal/

T: +48 22 657 20 00
F: +48 22 657 22 00

E: kancelaria@gkwlegal.pl

zobacz na mapie