Arkadiusz Grabalski

wspólnik, radca prawny

Kompetencje / Portfolio

Kompetencje

Praktyka:

  • transakcje fuzji i przejęć w sektorze przemysłowym, finansowym oraz IT;
  • transakcje pozyskania finansowania (dług, mezzanine);
  • transakcje IPO/SPO, programy emisji obligacji;
  • programy reorganizacji oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw;
  • projekty infrastrukturalne (autostrady, kolej, transport publiczny).

Edukacja:

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (1995)

Uprawnienia:

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (1998)

Portfolio

Doradztwo na rzecz VGL Solid Group przy transakcji połączenia z Ligentia Group

Doradztwo na rzecz VGL Solid Group sp. z o.o. przy transakcji przyłączenia Spółki do Ligentia Group. Po zakończeniu inwestycji VGL Solid Group stanie się częścią globalnej struktury Ligentia Group. Kancelaria kompleksowo wspierała VGL Solid Group sp. z o.o. oraz jej wspólników przy realizacji transakcji, w szczególności przygotowała dokumentację transakcyjną oraz aktywnie uczestniczyła w procesie negocjacji warunków transakcji.  

Doradztwo na rzecz 21 Concordia przy transakcji sprzedaży udziałów w spółce R2G Polska sp. z o.o.

Doradztwo na rzecz funduszu private equity 21 Concordia przy transakcji sprzedaży udziałów w spółce R2G Polska sp. z o.o.  - operatora logistycznego działającego od ponad 11 lat pod marką Apaczka na rynku przesyłek kurierskich.

Doradztwo na rzecz grupy Polmlek przy pozyskaniu finansowania na nabycie udziałów Rolmlecz i Lacpol

Doradztwo na rzecz grupy Polmlek w związku z pozyskaniem finansowania bankowego. Zakres prac obejmował uczestnictwo w procesie negocjacji warunków udzielenia finansowania oraz przygotowanie dokumentacji prawnej.
Pokaż wszystkie

Nabycie udziałów Rolmlecz i Lacpol przez Grupę Polmlek

Doradztwo na rzecz Grupy Polmlek przy transakcji nabycia całości udziałów spółki Rolmlecz oraz przejęcia kontroli nad spółką Lacpol i jej podmiotami zależnymiTransakcja obejmowała opracowanie struktury transakcji , przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, uczestnictwo w negocjacjach oraz postępowanie antymonopolowe.

Nabycie udziałów spółki VGL Group przez fundusz private equity 21 Concordia

Doradztwo na rzecz funduszu private equity 21 Concordia przy transakcji nabycia udziałów spółki VGL Group. Transakcja obejmowała audyt prawny spółki, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, negocjacje warunków transakcji oraz postępowanie antymonopolowe.

Doradztwo w procesie zbycia akcji Centrum Finansowego Banku Polskiej Spółdzielczości SA

Doradztwo na rzecz Banku Polskiej Spółdzielczości SA w procesie zbycia 100% akcji spółki Centrum Finansowego Banku Polskiej Spółdzielczości SA na rzecz funduszy zarządzanych przez Altus (usługi finansowe).

Doradztwo na rzecz Agram S.A. w procesie zbycia akcji

Doradztwo na rzecz Agram S.A. w procesie sprzedaży 100% akcji Spółki na rzecz Crop“s N.V. belgijskiego producenta mrożonych owoców, warzyw i dań gotowych.

Nabycie udziałów R2G Polska sp. z o.o. przez fundusz private equity 21 Concordia

Doradztwo na rzecz funduszu private equity 21 Concordia w związku z nabyciem znaczącego pakietu udziałów R2G Polska sp. z o.o. Wartość transakcji: kilkadziesiąt milionów PLN. Transakcja obejmowała audyt prawny spółki, negocjacje warunków transakcji oraz postępowanie antymonopolowe.

Doradztwo transakcyjne w procesie sprzedaży udziałów iParts sp. z o.o. na rzecz grupy Hella

Doradztwo transakcyjne w procesie przejęcia iParts sp. z o.o. (branża dystrybucji części samochodowych) przez grupę Hella KGaA Hueck & Co.

Nabycie przez grupę Polmlek udziałów Agros-Nova Soki sp. z o.o.

Doradztwo na rzecz Grupy Polmlek w związku z nabyciem udziałów spółki Agros-Nova Soki sp. z o.o. od funduszu private equity IK Investment Partners (wartość transakcji — kilkadziesiąt mln PLN). Transakcja obejmowała audyt prawny spółki, negocjacje warunków transakcji oraz postępowanie antymonopolowe.

Doradztwo transakcyjne w procesie zbycia akcji Enovatis S.A. na rzecz grupy Wirtualna Polska

Doradztwo transakcyjne w procesie przejęcia Enovatis S.A. (podmiot prowadzący m.in. witrynę wakacje.pl – branża turystyczna) przez grupę Wirtualna Polska.

Nabycie akcji Adesso S.A. przez 21 Concordia 1 S.A.R.L

Doradztwo na rzecz funduszu private equity 21 Concordia 1 S.A.R.L. w związku z nabyciem akcji Adesso S.A. (branża odzieżowa). Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, audyt prawny spółki, negocjacje warunków transakcji oraz przygotowanie dokumentacji transakcji. Wartość transakcji: 35 mln PLN.

Doradztwo w procesie nabycia udziałów Apriso sp. z o.o. przez grupę Dassault Systèmes

Doradztwo transakcyjne na rzecz Dassault Systèmes w procesie zakupu udziałów Apriso sp. z o.o. Nabycie udziałów było częścią przejęcia przez grupę Dassault Systèmes aktywów innej grupy kapitałowej działającej w tej samej branży. Zakres doradztwa obejmował audyt prawny nabywanych aktywów znajdujących się w Polsce oraz udział w przygotowaniu dokumentacji prawnej.

Nabycie przedsiębiorstwa od Dr. Oetker Polska

Doradztwo na rzecz Mazowieckiej Spółki Mleczarskiej S.A. w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Dr. Oetker Polska sp. z o.o. Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, audyt prawny nabywanej części przedsiębiorstwa, negocjacje warunków transakcji oraz przygotowanie dokumentacji transakcji.

Emisja obligacji przez Miejskie Zakłady Autobusowe

Doradztwo na rzecz emitenta, Miejskich Zakładów Autobusowych sp. z o.o. (branża transportu publicznego) w związku z emisją obligacji. Zakres prac obejmował uczestnictwo w procesie negocjacji warunków emisji oraz przygotowanie prawnej dokumentacji emisji. Kwota pozyskanego finansowania: 300 mln PLN.

Nabycie udziałów Home.pl sp. z o.o. przez V4C Eastern Europe Holding III Limited

Doradztwo na rzecz JKS s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu – udziałowca Home.pl sp. z o.o. (branża IT) w związku z nabyciem udziałów przez V4C Eastern Europe Holding III Limited. Zakres doradztwa obejmował uczestnictwo w opracowaniu struktury transakcji, negocjacje warunków oraz przygotowanie dokumentacji transakcji. Wartość transakcji: ponad 100 mln PLN.

Doradztwo na rzecz konsorcjum generalnych wykonawców w związku z realizacją budowy odcinka autostrady A4

Doradztwo na rzecz konsorcjum generalnych wykonawców w związku z realizacją budowy odcinka autostrady A4. Zakres prac obejmował doradztwo w zakresie procedur FIDIC, w tym zgłaszanie przez wykonawców roszczeń do GDDKiA jako zamawiającego oraz przygotowywanie i negocjowanie umów z podwykonawcami.

Sprzedaż akcji Sefako S.A. oraz udziałów Energomontaż Północ Gdynia sp. z o.o. na rzecz MS TFI S.A.

Doradztwo na rzecz Polimex-Mostostal S.A. (branża przemysłowa) w związku ze sprzedażą akcji Sefako S.A. oraz udziałów Energomontaż Północ Gdynia sp. z o.o. Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, negocjacje warunków transakcji oraz przygotowanie całości dokumentacji transakcji. Wartość transakcji: ponad 100 mln PLN.

Nabycie udziałów Wójcik Fashion sp. z o.o. przez fundusz private equity 21 Concordia

Doradztwo na rzecz funduszu private equity 21 Concordia w związku z nabyciem większościowego pakietu udziałów Wójcik Fashion sp. z o.o. (branża odzieżowa). Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, wsparcie przy restrukturyzacji spółek z grupy Wójcik Fashion, audyt prawny spółek z grupy Wójcik Fashion, negocjacje warunków transakcji, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz postępowanie antymonopolowe.

Doradztwo funduszowi 21 Concordia w transakcji sprzedaży 100% udziałów w Monevia sp. z o.o. na rzecz PragmaGO S.A.

Grabalski, Kempiński i Wspólnicy Sp. k. doradzało funduszowi 21 Concordia w transakcji sprzedaży 100% udziałów w Monevia sp. z o.o. na rzecz PragmaGO S.A. Monevia jest jednym z liderów rynku digital faktoringu w Polsce, oferującym usługi nabywania faktur online. Zespół GKW - Grabalski, Kempiński i Wspólnicy Sp. k. w składzie Arkadiusz Grabalski i Michał Szram zapewnił kompleksową obsługę prawną transakcji, w tym przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej.

Wsparcie grupy Sanofi w Polsce przy realizacji połączenia spółki Sanofi Aventis oraz spółki Sanofi Pasteur

GKW wspierało grupę Sanofi w Polsce – jednego z liderów na rynku farmaceutycznym w Polsce i na świecie przy realizacji połączenia spółki Sanofi Aventis oraz spółki Sanofi Pasteur. Połączenie spółek stanowiło etap realizacji strategii grupy mającej na celu optymalizację procesów operacyjnych oraz implementację najnowocześniejszych standardów funkcjonowania grupy.