Justyna Fedyszyn

wspólnik, radca prawny

Kompetencje / Portfolio

Kompetencje

Praktyka:

  • transakcje fuzji i przejęć w sektorze przemysłowym, spożywczym, usługowym oraz IT;
  • postępowania przed Prezesem UOKiK;
  • bieżące doradztwo na rzecz spółek z sektora IT;
  • projekty reorganizacji podmiotów gospodarczych;
  • projekty infrastrukturalne (autostrady, nieruchomości, sektor przemysłowy);
  • bieżące doradztwo korporacyjne.

Edukacja:

  • Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa (2005)

Uprawnienia:

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (2009)

Portfolio

Doradztwo na rzecz VGL Solid Group przy transakcji połączenia z Ligentia Group

Doradztwo na rzecz VGL Solid Group sp. z o.o. przy transakcji przyłączenia Spółki do Ligentia Group. Po zakończeniu inwestycji VGL Solid Group stanie się częścią globalnej struktury Ligentia Group. Kancelaria kompleksowo wspierała VGL Solid Group sp. z o.o. oraz jej wspólników przy realizacji transakcji, w szczególności przygotowała dokumentację transakcyjną oraz aktywnie uczestniczyła w procesie negocjacji warunków transakcji.  

Doradztwo na rzecz spółki świadczącej usługi informatyczne dla banków i instytucji finansowych

Doradztwo na rzecz klienta w procesach wdrożenia w bankach oprogramowania wspierającego ich bieżące funkcjonowanie. Przygotowanie, weryfikacja i negocjowanie umów o świadczenie usług IT, w szczególności umów wdrożeniowych, serwisowych, licencyjnych, hostingowych, kolokacyjnych oraz umowy outsourcingu usług z obszaru IT. Bieżące doradztwo w zakresie sprzedaży usług bankowych.

Doradztwo na rzecz R2G Polska przy transakcji nabycia udziałów w spółce Sendit

Doradztwo na rzecz R2G Polska sp. z o.o. – operatora logistycznego działającego pod marką Apaczka na rynku przesyłek kurierskich, przy przejęciu kontroli nad Sendit sp. z o.o. – jednej z największych platform wysyłkowych w Polsce.
Pokaż wszystkie

Doradztwo na rzecz VGL Group sp. z o.o. przy finalizacji transakcji nabycia Solid Logistics sp. z o.o.

Doradztwo na rzecz VGL Group sp. z o.o przy finalizacji transakcji, w wyniku której powstał największy polski operator logistyczny – VGL Solid Group. Transakcja obejmowała przeprowadzenie badania due diligence, uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację,  przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz uczestnictwo w negocjacjach.

Doradztwo na rzecz 21 Concordia przy transakcji sprzedaży udziałów w spółce R2G Polska sp. z o.o.

Doradztwo na rzecz funduszu private equity 21 Concordia przy transakcji sprzedaży udziałów w spółce R2G Polska sp. z o.o.  - operatora logistycznego działającego od ponad 11 lat pod marką Apaczka na rynku przesyłek kurierskich.

Doradztwo na rzecz VGL Group przy transakcji nabycia udziałów Solid Logistics

Doradztwo na rzecz inwestora VGL Group będącego jednym z największych operatorów logistycznych w Polsce przy transakcji nabycia udziałów Solid Logistics sp. z o.o. - operatora logistycznego o zasięgu ogólnoświatowym, świadczącego kompleksowe usługi logistyczne w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy i kolejowy. Transakcja obejmowała przeprowadzenie badania due diligence, uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację,  przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz uczestnictwo w negocjacjach.

Doradztwo na rzecz grupy Polmlek przy pozyskaniu finansowania na nabycie udziałów Rolmlecz i Lacpol

Doradztwo na rzecz grupy Polmlek w związku z pozyskaniem finansowania bankowego. Zakres prac obejmował uczestnictwo w procesie negocjacji warunków udzielenia finansowania oraz przygotowanie dokumentacji prawnej.

Zbycie zakładu przetwórstwa warzyw i owoców

Doradztwo na rzecz właściciela przetwórni warzyw i owoców przy transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz inwestora branżowego. Transakcja obejmowała opracowanie dokumentacji transakcyjnej, uczestnictwo w negocjacjach; wsparcie w rozmowach z bankami.

Zbycie huty szkła na rzecz inwestora branżowego

Doradztwo na rzecz właściciela huty szkła przy transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz inwestora branżowegoTransakcja obejmowała opracowanie dokumentacji transakcyjnej, uczestnictwo w negocjacjach.

Nabycie udziałów Rolmlecz i Lacpol przez Grupę Polmlek

Doradztwo na rzecz Grupy Polmlek przy transakcji nabycia całości udziałów spółki Rolmlecz oraz przejęcia kontroli nad spółką Lacpol i jej podmiotami zależnymiTransakcja obejmowała opracowanie struktury transakcji , przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, uczestnictwo w negocjacjach oraz postępowanie antymonopolowe.

Nabycie udziałów spółki VGL Group przez fundusz private equity 21 Concordia

Doradztwo na rzecz funduszu private equity 21 Concordia przy transakcji nabycia udziałów spółki VGL Group. Transakcja obejmowała audyt prawny spółki, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, negocjacje warunków transakcji oraz postępowanie antymonopolowe.

Nabycie udziałów Reesco sp. z o.o. przez fundusz private equity 21 Concordia

Doradztwo na rzecz funduszu private equity 21 Concordia w związku z nabyciem znaczącego pakietu udziałów Reesco sp. z o.o. Transakcja obejmowała audyt prawny spółki, negocjacje warunków transakcji oraz postępowanie antymonopolowe.

Nabycie udziałów R2G Polska sp. z o.o. przez fundusz private equity 21 Concordia

Doradztwo na rzecz funduszu private equity 21 Concordia w związku z nabyciem znaczącego pakietu udziałów R2G Polska sp. z o.o. Wartość transakcji: kilkadziesiąt milionów PLN. Transakcja obejmowała audyt prawny spółki, negocjacje warunków transakcji oraz postępowanie antymonopolowe.

Reorganizacja ZPC Milanówek

Doradztwo na rzecz ZPC Milanówek, producenta słodyczy, w procesie reorganizacji i przekształcenia ZPC Milanówek w spółkę kapitałową. Zakres doradztwa obejmował przygotowanie koncepcji reorganizacji oraz przygotowanie dokumentacji przekształceniowej.

Nabycie przez grupę Polmlek udziałów Agros-Nova Soki sp. z o.o.

Doradztwo na rzecz Grupy Polmlek w związku z nabyciem udziałów spółki Agros-Nova Soki sp. z o.o. od funduszu private equity IK Investment Partners (wartość transakcji — kilkadziesiąt mln PLN). Transakcja obejmowała audyt prawny spółki, negocjacje warunków transakcji oraz postępowanie antymonopolowe.

Nabycie akcji TXM S.A. (dawniej Adesso S.A.) przez 21 Concordia 1 S.A.R.L.

Doradztwo na rzecz funduszu private equity 21 Concordia w związku z nabyciem akcji TXM S.A. (branża odzieżowa). Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, audyt prawny spółki, negocjacje warunków transakcji, restrukturyzację zadłużenia oraz przygotowanie dokumentacji transakcji. Wartość transakcji: 35 mln PLN.

Doradztwo na rzecz konsorcjum generalnych wykonawców w związku z realizacją budowy odcinka autostrady A4

Doradztwo na rzecz konsorcjum generalnych wykonawców w związku z realizacją budowy odcinka autostrady A4. Zakres prac obejmował doradztwo w zakresie procedur FIDIC, w tym zgłaszanie przez wykonawców roszczeń do GDDKiA jako zamawiającego oraz przygotowywanie i negocjowanie umów z podwykonawcami.

Doradztwo na rzecz sprzedających w transakcji przejęcia Home.pl

Doradztwo na rzecz sprzedających w transakcji przejęcia Home.pl przez fundusz inwestycyjny działający w Polsce.

Reorganizacja spółek z grupy Goldbach

Doradztwo na rzecz spółek z grupy Goldbach (branża medialna), będącej liderem w zakresie komunikacji elektronicznej i sprzedaży przestrzeni reklamowej w elektronicznych, mobilnych i interaktywnych mediach, w procesie reorganizacji związanym z wydzieleniem 4 niezależnych przedsiębiorstw. Zakres doradztwa obejmował przygotowanie koncepcji reorganizacji, dostosowanie struktury poszczególnych spółek do planowanej reorganizacji, przygotowanie dokumentacji związanej z podziałem spółki ARBOmedia sp. z o.o. i utworzeniem nowej spółki.

Nabycie udziałów Wójcik Fashion sp. z o.o. przez fundusz private equity 21 Concordia

Doradztwo na rzecz funduszu private equity 21 Concordia w związku z nabyciem większościowego pakietu udziałów Wójcik Fashion sp. z o.o. (branża odzieżowa). Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, wsparcie przy restrukturyzacji spółek z grupy Wójcik Fashion, audyt prawny spółek z grupy Wójcik Fashion, negocjacje warunków transakcji, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz postępowanie antymonopolowe.

Wsparcie Centrum Kart S.A. w projekcie wdrożenie nowego systemu issuingowego do obsługi kart płatniczych

Nasz zespół miał przyjemność po raz kolejny wspierać Centrum Kart S.A w procesie wdrożenia nowego systemu. Tym razem doradzaliśmy Centrum Kart w procesie negocjacji umowy na wdrożenie i utrzymanie systemu do obsługi wydawania kart płatniczych. Centrum Kart to podmiot należący do grupy Bank Pekao S.A. wyspecjalizowany w kompleksowej obsłudze kart płatniczych. Centrum Kart S.A. posiada ponad 20 lat doświadczenia w obsłudze wydawania i personalizacji kart płatniczych oraz obsłudze transakcji realizowanych kartami płatniczymi w terminalach POS i ATM.

Doradztwo przy transakcji wyjścia przez fundusz 21 Concordia ze spółki portfelowej Reesco

GKW doradzało przy transakcji wyjścia przez fundusz 21 Concordia ze spółki portfelowej Reesco. Grupa Reesco jest jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi z zakresu generalnego wykonawstwa robót budowlanych, polegających na remoncie lub przebudowie (tzw. fit-out) w sektorze budownictwa komercyjnego. W transakcji doradzał zespół GKW kierowany przez Wspólniczkę kancelarii Radcę prawnego Justyna Fedyszyn.