Wygrana Kancelarii w sporze o odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przez pracownika dóbr osobistych

Kancelaria reprezentowała pracodawcę w sporze sądowym o ochronę dóbr osobistych wytoczonym przez pasażera autobusu w związku z naruszeniem przez kierowcę dóbr osobistych. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 12 września 2019 r. utrzymał  w mocy wyrok Sądu Rejonowego oddalający powództwo pasażera w tej sprawie.

Sądy obu instancji podzieliły stanowisko Kancelarii, zgodnie z którym odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną przez pracownika dotyczy szkód materialnych i odszkodowania za straty materialne, a nie zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. Sądy uwzględniły zgłoszony przez Kancelarię zarzut braku legitymacji biernej pracodawcy z tytułu naruszenia dóbr osobistych przez pracownika.

Orzeczenie jest prawomocne.

12.09.2019, Katarzyna Nowicka

Osoby odpowiedzialne

Katarzyna Nowicka

wspólnik, adwokat

Katarzyna Nowicka

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności