Podwyżki opłat sądowych od pozwów i wniosków ugodowych wejdą w życie już w sierpniu

W dniu 6 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zasadniczo wejdzie w życie po 3 miesiącach od publikacji, ale szereg jej postanowień zacznie obowiązywać dużo wcześniej, już w dniu 21 sierpnia 2019 r., w tym przepisy o podwyższeniu opłat od pozwów i wniosków ugodowych.

Skutki tej podwyżki będą najdotkliwsze w sprawach o wartości przedmiotu sporu powyżej 2.000.000 zł.

Obecnie wniesienie pozwu o zapłatę to koszt w wysokości 5% roszczenia i nie więcej niż 100.000 zł. Wniesienie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej kosztuje maksymalnie 300 zł.

Zgodnie z nowymi przepisami, w sprawach o prawa majątkowe o wartości ponad 20.000 zł opłata stosunkowa wyniesie 5%, nie więcej jednak niż 200.000 zł. W sprawach o mniejszej wartości (do 20.000 zł) zostaną wprowadzone opłaty stałe w wysokości od 30 zł do 1.000 zł.

Natomiast za wniosek o zawezwanie do próby ugodowej trzeba będzie zapłacić kwotę stanowiącą równowartość 1/5 opłaty od pozwu.

Przykładowo, w sprawie o kwotę 3.000.000 zł opłaty sądowe wzrosną w następujący sposób:

  Obecnie Od 21 sierpnia 2019 r.

Opłata sądowa od pozwu

100.000 zł 150.000 zł
Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej 300 zł 30.000 zł

 

Na powyższym przykładzie widać w szczególności istotny wzrost opłaty od wniosków o zawezwanie do próby ugodowej.

Zwracamy uwagę, że ze względu na powyższe zmiany, jest to ostatni moment na złożenie wniosku skutkującego przerwaniem biegu przedawnienia na dotychczasowych zasadach, w szczególności podlegającego istotnie niższej opłacie.

 

06.08.2019, Małgorzata Mieleszko

Osoby odpowiedzialne

Małgorzata Mieleszko

radca prawny

Małgorzata Mieleszko

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności