Wygrana Kancelarii w sporze dotyczącym dopuszczalności profilaktycznego badania trzeźwości przez pracodawcę (XXI Pa 33/19)

Kancelaria GKW reprezentowała Spółkę, która rozwiązała w trybie dyscyplinarnym umowę o pracę z pracownikiem wskazując jako przyczynę rozwiązania umowy ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych polegające na odmowie poddania się przez pracownika profilaktycznemu badaniu na trzeźwość.

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że polecenie poddania się profilaktycznemu badaniu trzeźwości było zgodne z prawem, ponieważ przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie zakazują profilaktycznych badań trzeźwości kierowców autobusów, jak również nie wskazują osób wyłącznie do tego uprawnionych.

Odmowa poddania się profilaktycznemu badaniu trzeźwości była uzasadnioną przyczyną rozwiązania umowy na podstawie art. 52 § 1 pkt Kodeksu pracy.

21.02.2019, Katarzyna Nowicka, Małgorzata Mieleszko

Osoby odpowiedzialne

Katarzyna Nowicka

wspólnik, adwokat

Katarzyna Nowicka

Małgorzata Mieleszko

radca prawny

Małgorzata Mieleszko

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności