Michael Davies wyróżniony tytułem „Prawnik 30-lecia”

W dniu 3 grudnia 2018 roku podczas gali w Pałacu Sobańskich w Warszawie 39 adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych odebrało tytuł Prawnika 30-lecia. Wśród nich of Counsel kancelarii Grabalski, Kempiński i Wspólnicy Michael Davies.

Tytuł „Prawnik 30-lecia” otrzymali prawnicy, którzy odegrali kluczową rolę w tworzeniu i rozwoju polskiego rynku kancelarii prawnych w ostatnim trzydziestoleciu. Wyróżnienia wręczyli członek prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Ziemisław Gintowt oraz dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie mec. Włodzimierz Chróścik. Tytuły przyznała kapituła działająca pod auspicjami Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych oraz dziennika Rzeczpospolita.

Michael Davies specjalizuje się w obszarze fuzji i przejęć, joint venture, nieruchomości, finansów i dużych projektów. Doradzał m. in. przy pierwszej prywatyzacji handlowej w Polsce, pierwszym niezależnym projekcie energetycznym czy finansowaniu modernizacji środowiskowej dużej elektrowni na węgiel brunatny.

Pracował jako ekspert Instytutu ONZ ds. Badań i Szkoleń (UNITAR) oraz opracował i prowadził programy dotyczące umów pożyczek i negocjacji joint venture, a także przepisów dotyczących zadłużenia zagranicznego dla UNITAR w krajach Azji i Afryki.

W latach 1990 – 2000 Michael Davies zasiadał w Radzie Sekcji Prawa Energii i Zasobów Naturalnych Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie Warszawskim na temat aspektów prawa finansowego i praktyki. Jest autorem wielu publikacji dotyczących zagadnień takich jak zarządzanie długiem publicznym, ład korporacyjny w świetle polskiego prawa oraz inwestycje zagraniczne w Polsce.

 

Więcej informacji:

https://www.rp.pl/Prawnicy/312049975-Prawnicy-wyroznieni-tytulem-Prawnik-30-lecia.html 

http://www.pracodawcyprawniczy.org.pl/3-grudnia-2018r-odbyla-sie-uroczysta-gala-wreczenia-wyroznien-prawnik-30-lecia/ 

04.12.2018

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności