Michael Davies

of counsel

Kompetencje / Portfolio

Kompetencje

Praktyka:

 • zbywanie i nabywanie udziałów i akcji;
 • tworzenie spółek typu joint venture;
 • projekty pozyskiwania finansowania i refinansowania w procesie tworzenia parków logistycznych;
 • finansowanie projektów typu joint venture;
 • tworzenie umów budowlanych, dzierżawy oraz umów o wykonanie projektu;
 • długoterminowa dzierżawa w pomieszczeniach magazynowych i biurowych;
 • tworzenie umów o doradztwo oraz umów serwisowych;
 • transakcje dotyczące rynku private equity.

Edukacja:

 • University of London (1970)
 • Uzyskanie uprawnień solicitor (1973)

Uprawnienia:

 • Członek Law Society of England & Wales
 • Członek International Bar Association

Portfolio

Reprezentowanie właściciela i dewelopera w projekcie pozyskiwania finansowania w procesie tworzenia magazynów w Poznaniu i Łodzi

Pozyskanie finansowanie oraz udział w przedsięwzięciu joint venture w procesie zagospodarowania Hotelu w Warszawie

Tworzenie spółek typu joint venture w branży elektronicznej pomiędzy polskimi a brytyjskimi podmiotami

Pokaż wszystkie

Due dilligence prawne budynku biurowego na zlecenie międzynarodowego towarzystwa ubezpieczeniowego

Udział w procesie tworzenia funduszy private equity

Sprzedaż spółki działającej w branży IT

Negocjowanie w imieniu deweloperów warunków dzierżawy pomieszczeń magazynowych

Udział w procesie dzierżawy budynków biurowych przez amerykańską spółkę z branży IT