Zwycięstwo GKW w sporze z GDDKiA dotyczącym obwodnicy Ełku (w ciągu DK 16 i 65)

Kancelaria GKW, reprezentująca jednego z liderów branży budowlanej, uzyskała prawomocny wyrok zasądzający od GDDKiA dodatkowe wynagrodzenie tytułem przedłużenia okresu prac.

GDDKiA zarzucała wykonawcy naruszenie procedury FIDIC przy zgłoszeniu roszczenia, co zdaniem GDDKiA miało doprowadzić do jego wygaśnięcia. Sąd podzielił stanowisko wykonawcy, że zgłoszenie roszczeń w trybie FIDIC może być dokonane w dowolnej formie i potwierdził, że instytucja notyfikacji przewidziana w nie może być wykorzystywana jako pretekst w celu uchylenia się od zaspokojenia uzasadnionych roszczeń. Sąd przyznał zatem priorytet merytorycznej ocenie zgłaszanych roszczeń, potwierdzając, że forma oraz procedura przewidziana w FIDIC ma w tym zakresie jedynie charakter porządkowy.

Wykonawcę reprezentowała adwokat Katarzyna Nowicka, partner GKW, kierująca Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych. Gratulujemy Katarzyna Nowicka!

#FIDIC #GDDKiA #sukces #SkarbPaństwa #obwodnicaEłku #wyrok

21.09.2023

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności