Wygrana Kancelarii w sporze dotyczącym odpowiedzialności członka zarządu firmy budowlanej

Kancelaria GKW reprezentowała byłego członka zarządu firmy budowlanej w sporze sądowym z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę z tytułu odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania. Wcześniej GDDKiA uzyskała korzystne orzeczenie Sądu w stosunku do firmy budowlanej, a wobec bezskuteczności prowadzonej w stosunku do niej egzekucji, zdecydowała się na pozwanie członków zarządu.

Wyrokiem z dnia 13 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo GDDKiA. Wskazał, że oczekiwanie, aby członek zarządu złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie 14 dni od zaprzestania płacenia zobowiązań zupełnie nie uwzględnia realiów gospodarczych, w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa. Oczywiste jest, że członkowie zarządu ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki i jej funkcjonowanie, ale to służby księgowe wystawiają i przyjmują dokumenty księgowe. Przyjęcie założenia, że członkowie zarządu codziennie analizują i weryfikują wszystkie dokumenty, w praktyce oznaczałoby paraliż działalności gospodarczej, zwłaszcza w odniesieniu do podmiotów realizujących duże inwestycje. W ocenie Sądu nie można więc przypisać winy członkowi zarządu, który nosząc się z zamiarem zakończenia kadencji, nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

13.02.2020, Katarzyna Nowicka

Osoby odpowiedzialne

Katarzyna Nowicka

wspólnik, adwokat

Katarzyna Nowicka

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności