Projekt regulacji antykryzysowych w związku z trwającą pandemią

W Parlamencie trwają prace nad rozszerzeniem tzw. tarczy antykryzysowej. Projekt został przyjęty przez Sejm w dniu 7 kwietnia 2020 r. i przekazany do Senatu. Senat ma zająć się projektem 15-16 kwietnia 2020 r.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie najistotniejszych rozwiązań uzupełniających obowiązującą tarczę antykryzysową:

Wsparcie dla przedsiębiorców

/ możliwość udzielenia wsparcia przedsiębiorcom dotkniętym skutkami koronawirusa przez ARP S.A. Wsparcie udzielane będzie na wniosek przedsiębiorcy na podstawie zawartej z instytucją umowy. Udzielenie wsparcia będzie uzależnione od ustanowienia zabezpieczeń przez przedsiębiorcę;

/ częściowe zwolnienie płatnika zatrudniającego od 10 do 49 ubezpieczonych z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne;

/  pożyczka dla mikroprzedsiębircy będzie podlegała umorzeniu gdy mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Usunięto obowiązek utrzymania zatrudnienia;

Termin zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości

/ zmiana terminów na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz przerwanie biegnących terminów jeżeli spełnienie przesłanek upadłości spowodowane jest przyczynami wynikającymi z wystąpienia epidemii koronowirusa;

Doręczenia elektroniczne

/ zmiana sposobu dokonywania doręczeń przesyłek poleconych oraz kurierskich przez operatora pocztowego. Operator wyznaczony do dnia 30 września 2020 roku może świadczyć usługi poczty przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania;

Świadczenie postojowe

/ rozszerzenie tzw. świadczenia postojowego poprzez możliwość trzykrotnego przyznania tego świadczenia.

10.04.2020

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności