Nowelizacja KSH w zakresie obliczania kadencji członka zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych

Z dniem 13 października 2022 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która oprócz szerszego zagadnienia w postaci prawa holdingowego, wprowadza także małą, ale ważną i długo wyczekiwaną zmianę w zakresie obliczania kadencji członka zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych.

Ustawodawca dostrzegł, że sposób obliczania kadencji członka organu budzi rozbieżności w doktrynie i jest przedmiotem wielu orzeczeń sądów, przez co postanowił uregulować definitywnie powyższą kwestię. Wskazania wymaga, że zmiana ta nie dotyczy tylko członków organów spółek kapitałowych, którzy zostaną powołani po wejściu zmian w życie, lecz również członków sprawujących już mandat przed dniem 13 października 2022 r.

Nowelizacja zakłada, że kadencje członków zarządu i rady nadzorczej mają być obliczane w pełnych latach obrotowych – chyba, że statut lub umowa spółki stanowi inaczej. Powyższe rozwiewa dotychczasową wątpliwość czy kadencję powinno się obliczać według lat kalendarzowych czy też obrotowych, jeżeli statut lub umowa nie przewidują w tym zakresie odmiennych postanowień. Zatem przykładowo, w przypadku gdy członek organu nie został powołany z pierwszym dniem danego roku obrotowego lecz w dniach lub miesiącach następujących, wówczas rok ten nie jest wliczany do okresu kadencji – gdyż oblicza się ją w pełnych latach obrotowych.

27.05.2022, Justyna Fedyszyn

Osoby odpowiedzialne

Justyna Fedyszyn

wspólnik, radca prawny

Justyna Fedyszyn

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności