Lipiec bez obowiązkowych e-doręczeń dla spółek i podmiotów prawniczych

W dniu 27 maja 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, która wprowadza kolejną już zmianę w zakresie doręczeń elektronicznych.  E-doręczenia dla spółek oraz podmiotów prawniczych miały ruszyć już z dniem 5 lipca 2022 r., jednakże obowiązek ten został ponownie odroczony w czasie. Ustawodawca nie przewidział tym razem konkretnego terminu na ich wprowadzenie, jednakże wprowadził pewną granicę czasową –  e-doręczenia wejdą w życie nie później niż 1 stycznia 2024 r.

Obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń został powiązany z ogłoszeniem przez Ministra właściwego ds. informatyzacji komunikatu w Dzienniku Ustaw dotyczącego terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających doręczanie i odbieranie korespondencji elektronicznej bądź jej formy hybrydowej. Ogłoszenie to ma nastąpić najpóźniej na 90 dni przed wskazanym terminem. Spółki oraz podmioty prawnicze mają być zobligowane do zrealizowania obowiązku posiadania adresu do doręczeń elektronicznych w ciągu 3 miesięcy od terminu wskazanego w komunikacie Ministra.

 

Nasz artykuł o nowelizacji ustawy o e-doręczeniach elektronicznych z 15 listopada 2021:

Nowelizacja ustawy o doręczeniach elektronicznych

10.06.2022

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności