Michał Mulik

radca prawny

Kompetencje

Kompetencje

Praktyka:

  • spory sądowe dotyczące wykonania oraz nienależytego wykonania umów
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach z zakresu zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych;
  • spory sądowe dotyczące uznania czynności prawnych za bezskuteczne;
  • spory sądowe w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  • doradztwo w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
  • prowadzenie negocjacji.

Edukacja:

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (2006)

Uprawnienia:

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (2012)