Marek Kempiński

wspólnik, radca prawny

Kompetencje / Portfolio

Kompetencje

Praktyka:

  • transakcje fuzji i przejęć podmiotów z sektora przemysłowego i spożywczego oraz IT;
  • projekty pozyskania finansowania dłużnego oraz mezzanine;
  • programy emisji obligacji;
  • projekty IPO oraz SPO;
  • programy reorganizacji oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Edukacja:

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (2007)
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Finanse i Bankowość (2005)
  • Aarhus School of Business (obecnie Aarhus University)
  • Copenhagen Business School

Uprawnienia:

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (2011)

Portfolio

Doradztwo na rzecz VGL Solid Group przy transakcji połączenia z Ligentia Group

Doradztwo na rzecz VGL Solid Group sp. z o.o. przy transakcji przyłączenia Spółki do Ligentia Group. Po zakończeniu inwestycji VGL Solid Group stanie się częścią globalnej struktury Ligentia Group. Kancelaria kompleksowo wspierała VGL Solid Group sp. z o.o. oraz jej wspólników przy realizacji transakcji, w szczególności przygotowała dokumentację transakcyjną oraz aktywnie uczestniczyła w procesie negocjacji warunków transakcji.  

Doradztwo na rzecz R2G Polska przy transakcji nabycia udziałów w spółce Sendit

Doradztwo na rzecz R2G Polska sp. z o.o. – operatora logistycznego działającego pod marką Apaczka na rynku przesyłek kurierskich, przy przejęciu kontroli nad Sendit sp. z o.o. – jednej z największych platform wysyłkowych w Polsce.

Doradztwo na rzecz 21 Concordia przy transakcji sprzedaży udziałów w spółce R2G Polska sp. z o.o.

Doradztwo na rzecz funduszu private equity 21 Concordia przy transakcji sprzedaży udziałów w spółce R2G Polska sp. z o.o.  - operatora logistycznego działającego od ponad 11 lat pod marką Apaczka na rynku przesyłek kurierskich.
Pokaż wszystkie

Nabycie udziałów L’biotica sp. z o.o. przez Oceanic S.A.

Doradztwo na rzecz Oceanic S.A. przy transakcji nabycia całości udziałów L’biotica sp. z o.o. Transakcja obejmowała audyt prawny spółki, postępowanie antymonopolowe, negocjowanie warunków dokumentacji transakcyjnej, dokumentów finansowania oraz polisy ubezpieczeniowej.

Doradztwo transakcyjne w procesie sprzedaży udziałów Orba sp. z o.o. na rzecz Lingaro sp. z o.o.

Doradztwo transakcyjne w procesie zbycia udziałów Orba sp. z o.o. (podmiot z branży IT, prowadzący działalność w zakresie optymalizacji systemów e-commerce) na rzecz inwestora branżowego – Lingaro sp. z o.o.

Doradztwo na rzecz Budimex S.A. w procesie sprzedaży pakietu kontrolnego akcji Elektromontaż-Poznań S.A. oraz Biuro Inwestycji "Grunwald" S.A.

Grupa PG Energy nabyła od Budimex S.A. ponad 99 procent akcji spółki Elektromontaż-Poznań S.A. oraz 99 procent akcji spółki Biuro Inwestycji "Grunwald" S.A. Elektromontaż Poznań S.A. jest jedną z firm o największym doświadczeniu w branży elektroinstalacyjnej w Polsce.

Doradztwo transakcyjne w procesie sprzedaży udziałów iParts sp. z o.o. na rzecz grupy Hella

Doradztwo transakcyjne w procesie przejęcia iParts sp. z o.o. (branża dystrybucji części samochodowych) przez grupę Hella KGaA Hueck & Co.

Doradztwo transakcyjne w procesie zbycia akcji Enovatis S.A. na rzecz grupy Wirtualna Polska

Doradztwo transakcyjne w procesie przejęcia Enovatis S.A. (podmiot prowadzący m.in. witrynę wakacje.pl – branża turystyczna) przez grupę Wirtualna Polska.

Doradztwo na rzecz grupy Polmlek przy pozyskaniu finansowania z Banku Zachodniego WBK S.A. na nabycie udziałów w spółce Agros-Nova Soki sp. z o.o.

Doradztwo na rzecz Patrivita sp. z o.o. (grupa Polmlek) w związku z pozyskaniem finansowania bankowego. Zakres prac obejmował uczestnictwo w procesie negocjacji warunków udzielenia finansowania oraz przygotowanie dokumentacji prawnej.

Sprzedaż udziałów Europa Systems sp. z o.o. na rzecz grupy Paged S.A

Doradztwo na rzecz większościowego udziałowca Europa Systems sp. z o.o. (branża przemysłowa) w związku ze zbyciem udziałów spółki na rzecz grupy Paged S.A. Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, audyt prawny spółki, negocjacje warunków transakcji oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji transakcji. Wartość transakcji: ok. 90 mln PLN.

Nabycie przedsiębiorstwa od Dr. Oetker Polska

Doradztwo na rzecz Mazowieckiej Spółki Mleczarskiej S.A. w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Dr. Oetker Polska sp. z o.o. Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, audyt prawny nabywanej części przedsiębiorstwa, negocjacje warunków transakcji oraz przygotowanie dokumentacji transakcji.

Doradztwo w procesie nabycia udziałów Apriso sp. z o.o. przez grupę Dassault Systèmes

Doradztwo transakcyjne na rzecz Dassault Systèmes w procesie zakupu udziałów Apriso sp. z o.o. Nabycie udziałów było częścią przejęcia przez grupę Dassault Systèmes aktywów innej grupy kapitałowej działającej w tej samej branży. Zakres doradztwa obejmował audyt prawny nabywanych aktywów znajdujących się w Polsce oraz udział w przygotowaniu dokumentacji prawnej.

Sprzedaż akcji Sefako S.A. oraz udziałów Energomontaż Północ Gdynia sp. z o.o. na rzecz MS TFI S.A.

Doradztwo na rzecz Polimex-Mostostal S.A. (branża przemysłowa) w związku ze sprzedażą akcji Sefako S.A. oraz udziałów Energomontaż Północ Gdynia sp. z o.o. Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, negocjacje warunków transakcji oraz przygotowanie całości dokumentacji transakcji. Wartość transakcji: ponad 100 mln PLN.

Doradztwo na rzecz sprzedających w transakcji przejęcia Home.pl

Doradztwo na rzecz sprzedających w transakcji przejęcia Home.pl przez fundusz inwestycyjny działający w Polsce.

Emisja obligacji przez Miejskie Zakłady Autobusowe

Doradztwo na rzecz emitenta, Miejskich Zakładów Autobusowych sp. z o.o. (branża transportu publicznego) w związku z emisją obligacji. Zakres prac obejmował uczestnictwo w procesie negocjacji warunków emisji oraz przygotowanie prawnej dokumentacji emisji. Kwota pozyskanego finansowania: 300 mln PLN.

Doradztwo na rzecz członków zarządu spółki z branży paliwowej

Reprezentowanie członków zarządu spółki z branży paliwowej w postępowaniu o ogłoszenie upadłości spółki oraz w toku postępowania upadłościowego.