Jan Skoniecki

asystent administracyjno-biurowy

Kompetencje

Kompetencje

Edukacja:

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo (obecnie)