Filip Radzikowski

radca prawny

Kompetencje

Kompetencje

Specjalizacje:

Praktyka:

  • spory sądowe dotyczące niewykonania oraz nienależytego wykonania umów;
  • spory sądowe na tle korporacyjnym;
  • spory z zakresu prawa pracy;
  • prowadzenie negocjacji.

Edukacja:

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (2017)

Uprawnienia:

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (2023)