Artur Kielak

adwokat

Kompetencje

Kompetencje

Praktyka:

  • przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego;
  • bieżące doradztwo korporacyjne;
  • spory sądowe z zakresu prawa cywilnego oraz dotyczące ochrony dóbr osobistych;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnych i karnoskarbowych.

Edukacja:

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji (2018)

Uprawnienia:

  • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (2022)