Alicja Mikczyńska

asystent administracyjno-biurowy

Kompetencje

Kompetencje

Edukacja:

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Zarządzanie (2020 – 2023)
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo (2021 – obecnie)