Wygrana Kancelarii przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Wygrana Kancelarii w sprawie dotyczącej zakazu wprowadzania psów na teren parku (II OSK 726/17). Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do stanowiska Kancelarii orzekając, że regulamin korzystania z parku miejskiego naruszył prawa mieszkańców, opiekunów zwierząt zakazując im wchodzenia na teren ogólnie dostępny, co stanowi ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela.

20.03.2019

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności