Reprezentowanie Klienta w sprawie o ukształtowanie stosunku prawnego w postaci umowy najmu

Reprezentowanie Klienta w sprawie o ukształtowanie stosunku prawnego w postaci umowy najmu. Kancelaria uzyskała dla Klienta korzystne orzeczenie Sądu, który zmienił istniejący między stronami umowy najmu stosunek prawny w ten sposób, że obniżył czynsz najmu ze względu na wady przedmiotu najmu, które ograniczały przydatność najmowanej nieruchomości do umówionego pożytku.

31.07.2018

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności