Reprezentowanie Klienta w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej czynami niedozwolonymi w postępowaniu egzekucyjnym

Reprezentowanie Klienta w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej czynami niedozwolonymi pozwanego w postępowaniu egzekucyjnym. Kancelaria uzyskała dla Klienta korzystne rozstrzygnięcie Sądu w związku ze szkodą wyrządzoną Klientowi na skutek naruszenia przez kontrahenta zasad współżycia społecznego i nadużycia przysługującego mu prawa. Naruszenie zasad współżycia społecznego dotyczyło wykorzystania instytucji prawnej odsetek za opóźnienie wbrew ich zasadniczym celom i bezzasadnego wszczęcia postępowania egzekucyjnego w stosunku do Klienta.

31.07.2018

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności