Reprezentowanie klienta w sprawie dotyczącej dyskryminacji

Reprezentowanie Klienta w sprawie dotyczącej dyskryminacji pracowników z uwagi na datę nawiązania stosunku pracy. Sprawa zakończyła się wygarną przed Sądem Najwyższym (II PK 16/15). Uwzględniając skargę kasacyjną Kancelarii Sąd Najwyższy uznał, że data podjęcia zatrudnienia pracownika w Spółce, nie może zostać uznana za podstawę różnicowania pracowników, gdyż nie odnosi się do właściwości osobistych powoda, ani do zakazanego kryterium różnicowania ze względu na zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy).

31.07.2018

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności