Reprezentowanie Klienta w sporze dotyczącym obowiązku stosowania przez pracodawcę przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych do wypowiedzeń zmieniających

W stanie faktycznym sprawy pracodawca dokonał wypowiedzeń warunków umów w związku z wprowadzeniem w Spółce Regulaminu Wynagradzania. Sądy Pracy obu instancji podzieliły stanowisko Kancelarii. Wskazały one, że ustawa o zwolnieniach grupowych dotyczy wyłącznie konieczności rozwiązania umów o pracę, a nie wypowiedzenia warunków tych umów. W ocenie Sądu, skoro pracodawca wypowiedział warunki umów o pracę w związku z ujednolicaniem zasad wynagradzania w Spółce, nie dokonując definitywnego wypowiedzenia tych umów, to ustawa o zwolnieniach grupowych nie ma zastosowania.

Wskazane orzeczenie ma fundamentalne znaczenie praktyczne zarówno dla pracodawców jak i pracowników, którzy otrzymali wypowiedzenia zmieniające z przyczyn ich niedotyczących – w szczególności w zakresie możliwości żądania przez pracowników odszkodowania lub przywrócenia do pracy.

31.07.2018

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności