Przygotowanie umowy o roboty budowlane

Opracowanie umowy o roboty budowlane o wartości powyżej 50 milionów złotych oraz wsparcie Klienta w procesie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, w tym w ramach postępowania przed KIO.

16.01.2020

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności