Doradztwo w procesie nabycia udziałów Apriso sp. z o.o. przez grupę Dassault Systèmes

Doradztwo transakcyjne na rzecz Dassault Systèmes w procesie zakupu udziałów Apriso sp. z o.o. Nabycie udziałów było częścią przejęcia przez grupę Dassault Systèmes aktywów innej grupy kapitałowej działającej w tej samej branży. Zakres doradztwa obejmował audyt prawny nabywanych aktywów znajdujących się w Polsce oraz udział w przygotowaniu dokumentacji prawnej.

10.07.2013

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności