Emisja obligacji przez Miejskie Zakłady Autobusowe

Doradztwo na rzecz emitenta, Miejskich Zakładów Autobusowych sp. z o.o. (branża transportu publicznego) w związku z emisją obligacji. Zakres prac obejmował uczestnictwo w procesie negocjacji warunków emisji oraz przygotowanie prawnej dokumentacji emisji. Kwota pozyskanego finansowania: 300 mln PLN.

13.07.2018

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności