Doradztwo na rzecz międzynarodowej instytucji finansowej w sporze o odszkodowanie w ramach programu dotyczącego zrównoważonej energii

Kancelaria GKW, reprezentując międzynarodową instytucję finansową w Londynie, uzyskała prawomocny wyrok sądu zasądzający na jej rzecz odszkodowanie w związku z wypłatą premii inwestycyjnej w ramach programu dotyczącego zrównoważonej energii poprzez wzrost zastosowania energooszczędnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Sąd podzielił stanowisko Kancelarii, o braku spełnienia przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania premii i uwzględnił roszczenie o jej zwrot.

28.03.2024

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności