Doradztwo na rzecz kierowcy MPK Jelenia Góra

Zespół procesowy GKW udzielił wsparcia pobitemu kierowcy MPK Jelenia Góra w postępowaniu karnym prowadzonym przeciwko sprawcy pobicia. Sprawa zakończyła się wyrokiem skazującym, a pokrzywdzony kierowca uzyskał należne mu zadośćuczynienie za krzywdę.

28.03.2024

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności