Doradztwo na rzecz inwestora w sporze z wykonawcą robót budowlanych

Reprezentowanie inwestora w postępowaniach sądowych z powództwa generalnego wykonawcy. Kancelaria uzyskała korzystne dla Klienta orzeczenie wstrzymujące wykonalność nakazów zapłaty z weksli. Wartość sporu ok. 6 mln PLN.

31.07.2018

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności