Doradztwo na rzecz członka konsorcjum generalnego wykonawcy odcinka autostrady

Doradztwo na rzecz konsorcjum generalnych wykonawców w sporze sądowym ze Skarbem Państwa (GDDKiA) związanym z „Minimalną Ilością Wykonania“ oraz „Przedłużeniem Czasu na Ukończenie“ w związku z realizacją kontraktu drogowego. Kancelaria uzyskała zabezpieczenie roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa (GDDKiA) w postaci m.in. zakazu potrącenia kar umownych oraz zakazu składania oświadczeń o odstąpieniu od kontraktu drogowego. Wartość przedmiotu sporu ok. 15 mln PLN.

31.07.2018

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności