Nowelizacja Kodeksu Karnego podpisana przez Prezydenta RP

W dniu 2 grudnia 2022 r. Prezydent RP podpisał kontrowersyjną w środowisku prawniczym ustawę nowelizującą Kodeks Karny. Projekt ustawy w zakresie przepadku został przez nas uprzednio omówiony pod linkiem https://gkwlegal.pl/projektowane-zmiany-w-kodeksie-karnym-przepadek-pojazdu/.  Nowelizacja wprowadza m.in. przewidzianą w pierwotnym projekcie ustawy instytucję obligatoryjnego przepadku pojazdu lub jego równowartości w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego lub w stanie nietrzeźwości – chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu.

W toku procesu legislacyjnego wprowadzono zmianę w zakresie obliczania równowartości prowadzonego pojazdu – za równowartość pojazdu w pierwszej kolejności ma uznawać się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo. Dopiero w sytuacji braku polisy przyjmowana będzie średnia wartość rynkowa pojazdu ustalona na podstawie dostępnych danych, bez powoływania biegłego.

Ustawa w zakresie przepadku pojazdu wchodzi w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia. Ustawa nie została dotychczas opublikowana w Dzienniku Ustaw.

09.12.2022

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności