Adwokaci w organach spółek kapitałowych w świetle zasad etyki adwokackiej

Wykonywanie zawodu adwokata w połączeniu z innymi aktywnościami o charakterze zarobkowym, takimi jak np. pełnienie funkcji w organach spółek kapitałowych, stanowi zjawisko powszechnie spotykane we współczesnym obrocie gospodarczym. W świetle obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji korporacji adwokackiej podejmowanie i wykonywanie szeregu takich aktywności pozostaje w sprzeczności z zasadami etyki zawodowej. W swoim artykule opublikowanym w najnowszym numerze czasopisma aplikantów adwokackich „Młoda Palestra”, aplikant adwokacki Michał Szram dąży do udzielenia odpowiedzi na pytanie, kiedy pełnienie funkcji w organach spółek kapitałowych pozostaje zgodne z normami etyki adwokackiej.

Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać w najnowszym numerze „Młodej Palestry” dostępnym pod linkiem: https://www.mlodapalestra.pl/czasopismo.

13.02.2023, Michał Szram

Osoby odpowiedzialne

Michał Szram

aplikant adwokacki

Michał Szram

Kolejny artykuł


powrót do wszystkich aktualności