Natalia Dołęzka

asystent prawny

Kompetencje

Kompetencje

Edukacja:

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji (obecnie)