Małgorzata Mieleszko

radca prawny

Kompetencje / Portfolio

Kompetencje

Praktyka:

  • bieżące doradztwo korporacyjne;
  • doradztwo w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych, w szczególności wizerunku i dobrego imienia;
  • doradzanie pracodawcom przy restrukturyzacji zatrudnienia, opracowywanie programów dobrowolnych odejść dla pracowników;
  • reprezentowanie przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy;
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • doradzanie pracodawcom, zarówno polskim jak i zagranicznym, przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków pracy.

Edukacja:

  • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa (2009)
  • Uniwersytet Kopenhaski, Wydział Prawa (2007)

Uprawnienia:

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku (2013)

Portfolio

Wygrana Kancelarii przed Sądem Najwyższym

Wygrana Kancelarii przed Sądem Najwyższym w sprawie dotyczącej obowiązków pracowników poddawania się profilaktycznym badaniom na trzeźwość (II PK 199/17). Wyrok Sądu Najwyższego ma istotne znaczenie praktyczne. Dotychczas w orzecznictwie przeważało stanowisko, zgodnie z którym pracownik nie mógł zostać ukarany przez pracodawcę za samą odmowę poddania się badaniu trzeźwości, chyba że zachodziło uzasadnione podejrzenie co do stanu trzeźwości.

Doradztwo na rzecz spółki komunalnej z branży transportu publicznego

Kompleksowa reprezentacja spółki komunalnej (transport publiczny) w sporach z zakresu prawa oraz umów handlowych.

Doradztwo na rzecz fundacji

Reprezentowanie fundacji w sporze z bankiem finansującym projekt inwestycyjny fundacji. Działania Kancelarii doprowadziły do uchylenia zajęcia rachunku fundacji, na którym były zgromadzone środki pomocowe z Unii Europejskiej. W sprawie skierowane zostało zagadnienie prawne do Sądu Najwyższego, który podzielił stanowisko Kancelarii o niedopuszczalności kwestionowanego przez Kancelarię zajęcia (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26.02.2015 r. sygn. akt: III CZP 104/14)
Pokaż wszystkie

Doradztwo na rzecz inwestora w sporze z generalnym wykonawcą

Reprezentowanie inwestora w postępowaniu przeciwegzekucyjnym. Kancelaria uzyskała zabezpieczenie powództwa w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Wartość przedmiotu sporu ok. 4 mln zł.

Doradztwo w sporze o sprostowanie publikacji prasowej

Reprezentowanie przedsiębiorcy w postępowaniu przeciwko ogólnopolskiemu tygodnikowi. Kancelaria uzyskała nakazanie redaktorowi naczelnemu publikacji sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w publikacji prasowej.

Doradztwo na rzecz inwestora w sporze z wykonawcą robót budowlanych

Reprezentowanie inwestora w postępowaniach sądowych z powództwa generalnego wykonawcy. Kancelaria uzyskała korzystne dla Klienta orzeczenie wstrzymujące wykonalność nakazów zapłaty z weksli. Wartość sporu ok. 6 mln PLN.