Zofia Mostrąg

asystent

Kompetencje

Kompetencje

Edukacja:

  • Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji (obecnie)