Paulina Banasik

radca prawny

Kompetencje / Portfolio

Kompetencje

Praktyka:

 • transakcje fuzji i przejęć podmiotów z sektora przemysłowego oraz IT;
 • projekty wdrożeniowe z zakresu systemów IT;
 • projekty pozyskania finansowania dłużnego oraz mezzanine;
 • programy emisji obligacji;
 • projekty reorganizacji podmiotów gospodarczych;
 • bieżące doradztwo korporacyjne.

Edukacja:

 • Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Własności Intelektualnej (2021)
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Finanse i Rachunkowość (2010)
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (2007)
 • Université Paris 8, Faculté de Droit, Paryż (2006)

Uprawnienia:

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (2012)

Portfolio

Doradztwo na rzecz ZPC Milanówek sp. z o.o. w procesie wdrożenia systemu ERP

Doradztwo na rzecz ZPC Milanówek w procesie wdrożenia systemu ERP przez wiodącego polskiego dostawcę oprogramowania. Doradztwo obejmowało weryfikację dokumentacji oraz wsparcie w procesie negocjacji.

Doradztwo na rzecz europejskiej sieci sklepów detalicznych

Wsparcie klienta prowadzącego na obszarze kilkunastu europejskich krajów sieć sklepów oferujących odzież i inne produkty dla domu i rodziny. Doradztwo w procesie wdrożenia systemów informatycznych, dotyczących obsługi płatności w sklepach, zarządzania procesami kadrowymi oraz obsługi HR.

Doradztwo na rzecz spółki świadczącej usługi informatyczne dla banków i instytucji finansowych

Doradztwo na rzecz klienta w procesach wdrożenia w bankach oprogramowania wspierającego ich bieżące funkcjonowanie. Przygotowanie, weryfikacja i negocjowanie umów o świadczenie usług IT, w szczególności umów wdrożeniowych, serwisowych, licencyjnych, hostingowych, kolokacyjnych oraz umowy outsourcingu usług z obszaru IT. Bieżące doradztwo w zakresie sprzedaży usług bankowych.
Pokaż wszystkie

Doradztwo na rzecz VGL Group sp. z o.o. przy finalizacji transakcji nabycia Solid Logistics sp. z o.o.

Doradztwo na rzecz VGL Group sp. z o.o przy finalizacji transakcji, w wyniku której powstał największy polski operator logistyczny – VGL Solid Group. Transakcja obejmowała przeprowadzenie badania due diligence, uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację,  przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz uczestnictwo w negocjacjach.

Doradztwo na rzecz VGL Group przy transakcji nabycia udziałów Solid Logistics

Doradztwo na rzecz inwestora VGL Group będącego jednym z największych operatorów logistycznych w Polsce przy transakcji nabycia udziałów Solid Logistics sp. z o.o. - operatora logistycznego o zasięgu ogólnoświatowym, świadczącego kompleksowe usługi logistyczne w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy i kolejowy. Transakcja obejmowała przeprowadzenie badania due diligence, uzyskanie zgody Prezesa UOKiK na koncentrację,  przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz uczestnictwo w negocjacjach.

Doradztwo na rzecz grupy Polmlek przy pozyskaniu finansowania na nabycie udziałów Rolmlecz i Lacpol

Doradztwo na rzecz grupy Polmlek w związku z pozyskaniem finansowania bankowego. Zakres prac obejmował uczestnictwo w procesie negocjacji warunków udzielenia finansowania oraz przygotowanie dokumentacji prawnej.

Nabycie udziałów L’biotica sp. z o.o. przez Oceanic S.A.

Doradztwo na rzecz Oceanic S.A. przy transakcji nabycia całości udziałów L’biotica sp. z o.o. Transakcja obejmowała audyt prawny spółki, postępowanie antymonopolowe, negocjowanie warunków dokumentacji transakcyjnej, dokumentów finansowania oraz polisy ubezpieczeniowej.

Nabycie udziałów Rolmlecz i Lacpol przez Grupę Polmlek

Doradztwo na rzecz Grupy Polmlek przy transakcji nabycia całości udziałów spółki Rolmlecz oraz przejęcia kontroli nad spółką Lacpol i jej podmiotami zależnymiTransakcja obejmowała opracowanie struktury transakcji , przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, uczestnictwo w negocjacjach oraz postępowanie antymonopolowe.

Nabycie udziałów Reesco sp. z o.o. przez fundusz private equity 21 Concordia

Doradztwo na rzecz funduszu private equity 21 Concordia w związku z nabyciem znaczącego pakietu udziałów Reesco sp. z o.o. Transakcja obejmowała audyt prawny spółki, negocjacje warunków transakcji oraz postępowanie antymonopolowe.

Doradztwo na rzecz Budimex S.A. w procesie sprzedaży pakietu kontrolnego akcji Elektromontaż-Poznań S.A. oraz Biuro Inwestycji "Grunwald" S.A.

Grupa PG Energy nabyła od Budimex S.A. ponad 99 procent akcji spółki Elektromontaż-Poznań S.A. oraz 99 procent akcji spółki Biuro Inwestycji "Grunwald" S.A. Elektromontaż Poznań S.A. jest jedną z firm o największym doświadczeniu w branży elektroinstalacyjnej w Polsce.

Doradztwo transakcyjne w procesie zbycia akcji Enovatis S.A. na rzecz grupy Wirtualna Polska

Doradztwo transakcyjne w procesie przejęcia Enovatis S.A. (podmiot prowadzący m.in. witrynę wakacje.pl – branża turystyczna) przez grupę Wirtualna Polska.

Doradztwo na rzecz grupy Polmlek przy pozyskaniu finansowania z Banku Zachodniego WBK S.A. na nabycie udziałów w spółce Agros-Nova Soki sp. z o.o.

Doradztwo na rzecz Patrivita sp. z o.o. (grupa Polmlek) w związku z pozyskaniem finansowania bankowego. Zakres prac obejmował uczestnictwo w procesie negocjacji warunków udzielenia finansowania oraz przygotowanie dokumentacji prawnej.

Sprzedaż udziałów Europa Systems sp. z o.o. na rzecz grupy Paged S.A

Doradztwo na rzecz większościowego udziałowca Europa Systems sp. z o.o. (branża przemysłowa) w związku ze zbyciem udziałów spółki na rzecz grupy Paged S.A. Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, audyt prawny spółki, negocjacje warunków transakcji oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji transakcji. Wartość transakcji: ok. 90 mln PLN.

Nabycie przedsiębiorstwa od Dr. Oetker Polska

Doradztwo na rzecz Mazowieckiej Spółki Mleczarskiej S.A. w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Dr. Oetker Polska sp. z o.o. Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, audyt prawny nabywanej części przedsiębiorstwa, negocjacje warunków transakcji oraz przygotowanie dokumentacji transakcji.

Emisja obligacji przez Miejskie Zakłady Autobusowe

Doradztwo na rzecz emitenta, Miejskich Zakładów Autobusowych sp. z o.o. (branża transportu publicznego) w związku z emisją obligacji. Zakres prac obejmował uczestnictwo w procesie negocjacji warunków emisji oraz przygotowanie prawnej dokumentacji emisji. Kwota pozyskanego finansowania: 300 mln PLN.

Doradztwo w procesie nabycia udziałów Apriso sp. z o.o. przez grupę Dassault Systèmes

Doradztwo transakcyjne na rzecz Dassault Systèmes w procesie zakupu udziałów Apriso sp. z o.o. Nabycie udziałów było częścią przejęcia przez grupę Dassault Systèmes aktywów innej grupy kapitałowej działającej w tej samej branży. Zakres doradztwa obejmował audyt prawny nabywanych aktywów znajdujących się w Polsce oraz udział w przygotowaniu dokumentacji prawnej.

Sprzedaż akcji Sefako S.A. oraz udziałów Energomontaż Północ Gdynia sp. z o.o. na rzecz MS TFI S.A.

Doradztwo na rzecz Polimex-Mostostal S.A. (branża przemysłowa) w związku ze sprzedażą akcji Sefako S.A. oraz udziałów Energomontaż Północ Gdynia sp. z o.o. Zakres doradztwa obejmował opracowanie struktury transakcji, negocjacje warunków transakcji oraz przygotowanie całości dokumentacji transakcji. Wartość transakcji: ponad 100 mln PLN.