Laura Kozłowska

asystent administracyjno-biurowy

Kompetencje

Kompetencje

Edukacja:

  • Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Administracja (obecnie)