Gabriela Taczała

aplikant adwokacki

Kompetencje

Kompetencje

Praktyka:

  • postępowania sądowe z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa pracy;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy;
  • sporządzanie pism procesowych.

Edukacja:

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji (2020)
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kryminologia