Piotr Mordzonek

aplikant radcowski

Kompetencje

Kompetencje

Praktyka:

  • przygotowywanie i opiniowanie umów gospodarczych;
  • bieżąca obsługa korporacyjna;
  • projekty IPO;
  • doradztwo w procesie pozyskiwania finansowania.

Edukacja:

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa (2019)
  • Szkoła Główna Handlowa, Ekonomiczna Analiza Prawa (2019 – obecnie)

Uprawnienia:

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (2021 – obecnie)