Filip Smakowski

of counsel

Kompetencje

Kompetencje

Praktyka:

  • reprezentacja klientów w toku kontroli i postępowań podatkowych;
  • doradztwo w zakresie podatkowych i prawnych aspektów działalności operacyjnej;
  • tworzenie bezpiecznych podatkowo struktur biznesowych i inwestycyjnych;
  • opracowywanie efektywnych podatkowo planów restrukturyzacji z udziałem spółek z grupy;
  • zarządzanie ryzykiem podatkowych i przeglądy podatkowe (tax compliance);
  • audyty podatkowe (tax due diligence);
  • doradztwo podatkowe przy transakcjach nieruchomościowych;
  • doradztwo w zakresie obsługi korporacyjnej.

Edukacja:

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (1999)

Uprawnienia:

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (2006)